31/03/2013

Aloe capitata var. angavoana

Aloe capitata var. angavoana