18/12/2014

Pachyphytum 'Chiseled Stones'

Pachyphytum 'Chiseled Stones'
Pachyphytum 'Chiseled Stones'